Training & Coaching

Inspirerend Leidinggeven

Hoe vaak staan we bewust stil bij onze manier van leidinggeven?

Moet u eerlijkheidshalve ook erkennen dat het vaak ons gezond verstand en intuïtie zijn die de hoofdingrediënten vormen van onze stijl van leidinggeven?

Zou het ons niet nog meer zekerheid geven als gezond verstand en intuïtie worden versterkt met concrete inzichten en praktische handvatten?

De training Inspirerend Leidinggeven is een interactieve en praktijkgerichte training waarin alle aspecten aan de orde komen die van belang zijn voor een effectieve manier van leidinggeven.

Doelgroep:

De training is bestemd voor managers, afdelingshoofden en teamleiders die direct leiding geven.

Doelstelling

De training geeft de deelnemer handvatten voor de omgang met medewerkers en superieuren en reikt de deelnemers concrete teamvaardigheden aan.

Tevens heeft de training tot doel om de positieve instelling met betrekking tot veranderingsprocessen te versterken.

Onze aanpak

Op een interactieve en individueel coachende wijze wordt ingegaan op de aspecten die van belang zijn voor het uitoefenen van een effectieve manier van leiding geven.

Na het volgen van de training Inspirerend Leidinggeven heeft de deelnemer onder andere antwoorden op de navolgende vragen:

 • Welke instelling is er nodig om succesvol leiding te geven?
 • Hoe communiceer ik op een doeltreffende wijze?
 • Hoe kom ik overtuigend over?
 • Hoe motiveer ik mijn medewerkers optimaal?
 • Hoe kondig ik op een effectieve wijze moeilijke beslissingen aan?
 • Hoe voer ik effectieve functionerings-, kwalificatie-,controle- en correctiegesprekken?
 • Hoe voer ik een beoordelingsgesprek?
 • Hoe vergader ik effectief?
 • Hoe presenteer ik mij als manager sterk voor de groep?
 • Hoe om te gaan met werkdruk en stress?
 • Hoe ga ik effectief om met mijn tijd?

Deze training kan ook als uitgangspunt dienen voor een incompany traject. De modulaire opbouw van onze content geeft de mogelijkheid uitsluitend die thema’s te belichten die helpen om de doelstellingen van de opdrachtgever te realiseren in de onderneming.

Duur van training

De training beslaat 5 dagen van 09.00 – 17.00 uur met een intervalperiode van 3-4 weken tussen iedere trainingsdag.

Een Insights Discovery® Profiel maakt standaard onderdeel uit van deze training. Meer informatie met betrekking tot dit instrument vindt u onder de button Insights Discovery®.

Contactformulier

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Onderwerp

Bericht

Verkoop

 • Hoe maakt u verbinding met uw klanten?
 • Overtuigt u hen? Of zij zichzelf?
 • Laat uw klanten van harte JA tegen u zeggen!
 • Omgaan met weerstanden.
Meer info

Persoonlijke effectiviteit

 • Omgaan met uzelf, omgaan met anderen.
 • Wat is uw doelstelling voor 2016?
 • De kunst van nee zeggen.
 • De kunst van andere mensen mee krijgen.
Meer info

Presenteren

 • Voor de groep? Of liever niet?
 • Wat laat u zien? En wat zeker niet?
 • Uw publiek kan maar aan één ding tegelijk denken.
 • Hoe verhoogt u de herinneringswaarde?
Meer info