Training & Coaching

Persoonlijke Effectiviteit

Welke van uw eigenschappen zorgen ervoor, dat u bovengemiddeld succesvol bent?

Bereikt u uw doelen doordat u meer dan gemiddeld handelt vanuit een bewuste keuze?

En welke denkwijze bepaalt dan uw doeltreffend handelen?

In hoeverre heeft uw perceptie invloed op uw effectiviteit? En in hoeverre spelen persoonlijke gedragsvoorkeuren een rol?

De training Persoonlijke Effectiviteit is een interactieve en praktijkgerichte training, waarin alle aspecten aan de orde komen die van belang zijn om de persoonlijke effectiviteit van de deelnemers op een hoger niveau te brengen.

Doelgroep:

De training is bestemd voor een ieder die zijn invloed op doelstellingen, op andere mensen én op omstandigheden wil vergroten.

Doelstelling

Het vergroten van de effectiviteit van de deelnemers door zelfreflectie, het optimaal gebruik leren maken van persoonlijke kwaliteiten en het inzichtelijk maken van persoonlijke blokkades.

Onze aanpak

Als vertrekpunt voor de training wordt het Insights Discovery® Profiel door ons als instrument ingezet. Onze doelstellingen daarbij:

 • Inzicht in eigen kwaliteiten en blokkades
 • Inzicht in anderen
 • Inzicht in effectieve communicatiestrategieën

Na het volgen van de training Persoonlijke Effectiviteit heeft de deelnemer onder andere antwoord op de volgende vragen:

 • Wat wil ik bereiken?
 • Wat houdt mij tegen?
 • Wat is mijn persoonlijke stijl van werken?
 • Ben ik gelukkig met mijn leef- en werkomstandigheden?
 • Hoe word ik meer zelfsturend?
 • Hoe verbeter ik mijn persoonlijke presentatie?
 • Hoe kan ik beter omgaan met (werk)druk?
 • Hoe kan ik door mijn gedrag mijn invloed op mensen en omstandigheden vergroten?

Deze training kan ook als uitgangspunt dienen voor een incompany traject. De modulaire opbouw van onze content geeft de mogelijkheid uitsluitend die thema’s te belichten die helpen om de doelstellingen van de opdrachtgever daadwerkelijk te realiseren in de onderneming.

Duur van training

De training beslaat 2 dagen van 09.00 – 17.00 uur met een intervalperiode van 2-4 weken.

Een Insights Discovery® Profiel maakt standaard onderdeel uit van deze training. Meer informatie met betrekking tot dit instrument vindt u onder de button Insights Discovery®.

Contactformulier

Uw naam (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)

Onderwerp

Bericht

Inspirerend Leidinggeven

 • Van gelijk hebben naar gelijk krijgen.
 • Uw mensen lopen harder voor hun ideeën dan voor uw ideeën.
 • Weet hoe u het beste uit uw mensen haalt.
 • Ervaar hoe u het beste uit uzelf haalt.
Meer info

Verkoop

 • Hoe maakt u verbinding met uw klanten?
 • Overtuigt u hen? Of zij zichzelf?
 • Laat uw klanten van harte JA tegen u zeggen!
 • Omgaan met weerstanden.
Meer info

Presenteren

 • Voor de groep? Of liever niet?
 • Wat laat u zien? En wat zeker niet?
 • Uw publiek kan maar aan één ding tegelijk denken.
 • Hoe verhoogt u de herinneringswaarde?
Meer info