Training & Coaching

Klantgerichte Communicatie

We leven in een tijd waarin de (kwaliteits-)verschillen tussen de verschillende producten en diensten van verschillende aanbieders en merken steeds kleiner worden. Daarbij wordt de mens steeds kritischer in het maken van zijn of haar keuzes. Juist nu maken (uw) mensen het verschil! In hoeverre bezigen uw mensen klantgerichte communicatie?

In hoeverre zijn medewerkers zich bewust van het feit dat de contacten en de communicatie die zij met hun klanten hebben, bepalend zijn voor de keuze van de klant en dus het succes van de onderneming? Ziet men de klant als een lastpost, die alleen maar stoort als hij klaagt of ingewikkelde vragen stelt? Of ziet hij de klant als centrale spil waaraan de onderneming haar bestaansrecht ontleent? Zijn ook de medewerkers die zichzelf “niet commercieel” vinden in staat, koopsignalen op te vangen en te vertalen naar commerciële mogelijkheden voor de onderneming? De training Klantgerichte Communicatie is een interactieve en praktijkgerichte training waarin alle aspecten aan de orde komen die van belang zijn voor een optimale klanttevredenheid.

Doelgroep:
De training is bestemd voor medewerkers die veel contact hebben met klanten, zowel telefonisch als face-to-face.

Doelstelling:
Het klantgericht denken en klantgericht handelen van de deelnemers, en daarmee van de organisatie, optimaliseren.

Onze aanpak:
Op een interactieve en individueel coachende wijze wordt ingegaan op de aspecten die van belang zijn voor effectieve communicatie met klanten. Voor een klantgerichte manier van communiceren is de juiste persoonlijke instelling het fundament, en zal dan ook als basis dienen voor alle communicatieve tools die worden aangereikt in de training. Na het volgen van de training Klantgerichte Communicatie heeft de deelnemer onder andere antwoord op de navolgende vragen:

–       Welke instelling vormt de basis voor klanttevredenheid?
–       Welke handelswijze zorgt ervoor dat ik goed overkom?
–       Hoe ga ik om met de telefoon?
–       Hoe overtuig ik anderen, met een goed gevoel voor beiden?
–       Waarom is aandacht en persoonlijke belangstelling voor mijn klanten zo belangrijk?
–       Hoe ga ik om met weerstanden? (ontevreden klanten en klachten)
–       Welke aanpak maakt van een klant een Actieve Referent?
–       Wat is de relatie tussen doelgerichtheid en succes?

Duur van de training:
3 dagen van 09.00 – 17.00 uur met een interval periode tussen iedere trainingsdag van 3 weken. Een Insights Discovery persoonlijke profiel analyse maakt standaard onderdeel uit van deze training. Meer informatie met betrekking tot dit instrument vindt u hier