Training & Coaching

Over Ingenua

Ingenua is een trainings- en coachings-bureau dat zicht richt op de zakelijke markt. Onze trainingen richten zich op gedrag. De grondhouding van uw mensen is bepalend voor hun succes. En dus uw succes. Onze achtergrond ligt op sales/management en directie niveau. Omdat we zelf nog dagelijks in de praktijk staan brengen wij de training altijd dichtbij onze deelnemers en hun dagelijks werk. We werken veelal met interval trainingen opdat het aangereikte materiaal van de trainingsdagen direct erna in de praktijk kan worden toegepast.

Eigenaar Daniël Andriessen
Trainer Anton RutgersTrainer Anton Rutgers
Trainer Erik Möller
Trainer Benno Lutje WagelaarTrainer Benno Lutje Wagelaar

Filosofie

Positieve gedragsverandering van medewerkers als basis voor succesvolle bedrijfsvoering op lange termijn.

Wij gaan uit van het proces dat het gedrag van mensen wordt bepaald door hun innerlijke overtuigingen en de voorstellingen die zij zich van mensen en situaties maken.

De sleutel tot persoonlijke ontwikkeling zit wat ons betreft in het gegeven, dat wij als mens de keuze hebben door welke overtuigingen en voorstellingen wij ons gedrag laten bepalen.

Werkwijze

  1. Persoonlijk gesprek met de potentiële opdrachtgever. Omzetten van wensen in concrete trainingsdoelstellingen;
  2. Schriftelijk voorstel met persoonlijke toelichting;
  3. Na het sein “groen licht” : informeren van de deelnemers in de vorm van een kick-off sessie;
  4. Interactieve trainingsdagen, met een praktijkinterval van 4 weken tussen iedere trainingsdag;
  5. Duidelijke afspraken met opdrachtgever ten aanzien van evaluatiemomenten tijdens het trainingstraject;
  6. Uitgebreide terugkoppeling na het complete traject, tijdens een vooraf vastgelegde evaluatieafspraak;
  7. Follow-up.

Trainingsmethodiek

Wij leggende nadruk op het geven van inzicht aan de deelnemers ten aanzien van hun instelling, overtuigingen, denkstrategie en het daaruit volgende gedrag. De deelnemer wordt zich bewust hoe hij of zij overkomt. Met de methodieken en vaardigheden die wij aanreiken, leert hij/zij hoe deze wijze van overkomen effectief te beïnvloeden.

Ingenua helpt deelnemers zich zodanig te ontwikkelen, dat zij zich niet alleen zowel intern als extern krachtiger en professioneler voelen, maar ook zo overkomen.

Een werkelijke gedragsverandering vereist persoonlijke, praktische inzet. Wij plannen bewust intervallen tussen de verschillende trainingsdagen. Dat biedt de deelnemers de gelegenheid de verkregen kennis en opgedane inzichten direct in de praktijk toe te passen.

Een goede interactie tussen theorie en praktijk en een consequente controle van wat er is bereikt zijn van groot belang! Het biedt u en uw medewerkers de zekerheid dat u de te overwinnen uitdagingen die (nu en in de toekomst) op uw pad zullen komen, met vertrouwen tegemoet kunt zien.