Training & Coaching

Waarom Ingenua?

Bij ons staat niet de methodiek maar de deelnemer centraal. Met de focus op zijn/haar preferenties.

Waarom Ingenua

Het zijn uw mensen die het verschil maken. En juist daar ligt onze kracht en ervaring

Waarom Ingenua

Afstemmen en verbinden. Wij helpen uw mensen te zien en vooral waarderen dat andere mensen dingen anders doen. En wat daar de kracht van is.

Waarom Ingenua

Mensen worden wereldkampioen in hun sterke punten. Naast mogelijke blinde vlekken ontwikkelen wij juist die punten waar de deelnemers goed in zijn.

Welkom op de site van Ingenua

In het huidige ondernemersklimaat waarin concurrentie onbegrensd is, en waarin de beschikking over kennis en technologie onbeperkt lijkt te zijn, zoeken veel organisaties naar effectieve manieren om hun concurrentiepositie te versterken.

Wat leren talloze reorganisaties en veranderingstrajecten ons? Dat de enige manier om werkelijk concurrentievoordeel op te bouwen ligt in het versterken van het menselijk kapitaal binnen de onderneming. De basis van commercieel succes bestaat uit een juiste mix van kernwaarden, cultuur en een positieve instelling en focus van management en medewerkers.

Wij nodigen u van harte uit kennis te nemen van onze werkwijze en ons aanbod op deze site.

Graag wisselen wij in een persoonlijk gesprek met u van gedachten op welke wijze onze methodiek en diensten u kunnen helpen om gewenste ontwikkelingen binnen uw onderneming te realiseren.

Trainingen

Wij leggen de nadruk op het geven van inzicht aan de deelnemers ten aanzien van hun instelling, overtuigingen, denkstrategie en het daaruit volgende gedrag. De deelnemer wordt zich bewust hoe hij of zij overkomt en krijgt de methodieken en vaardigheden aangereikt hoe deze wijze van overkomen effectief te beïnvloeden.

Ingenua helpt deelnemers zich zodanig te ontwikkelen, dat zij zowel intern als extern krachtiger en professioneler overkomen.

Een werkelijke gedragsverandering vereist persoonlijke, praktische inzet. Wij plannen bewust intervallen tussen de verschillende trainingsdagen. Dat biedt de deelnemers de gelegenheid de verkregen kennis en opgedane inzichten direct in de praktijk toe te passen, en zich intensief en bewuster met hun omgeving bezig te houden.

Waarom zijn een goede relatie tussen theorie en praktijk en een consequente controle van wat er is bereikt, zo belangrijk? Omdat het u en uw medewerkers de zekerheid biedt dat u de te overwinnen uitdagingen die (nu en in de toekomst) op uw pad zullen komen, met vertrouwen tegemoet kunt zien.

Meer info

Insights Discovery

Het instrument Insights Discovery® is gebaseerd op het werk van de Zwitserse psycholoog Carl Jung, die aan het begin van de vorige eeuw baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van persoonlijkheidstypologie.

Uitgangspunt van het Insights Discovery® Profiel is dat elke persoon uniek is. Het laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te herkennen, te waarderen en te benutten. De effectiviteit van communicatie en interactie hangt nauw samen met de mate waarin gesprekspartners op elkaar afstemmen en verbinding met elkaar maken.

Inzicht in onze eigen gedragsstijl en in die van de ander helpt ons de effectiviteit van onze interactie te vergroten. Het zijn juist de verschillen die een grote kracht vormen voor de samenwerking en het realiseren van de doelstellingen.

Meer info

Referenties

Ingenua traint al ruim 17 jaar bij die bedrijven die van mening zijn  dat hun mensen het verschil maken. Van multi-nationals tot klein MKB hebben wij mooie trajecten mogen uitvoeren. Ook wij streven naar 100% klanttevredenheid. Graag laten wij een aantal van onze relaties aan het woord:

Meer info

Contact

Ingenua is gevestigd in Haarlem in het Crown Business Center aan de A. Hofmanweg 5a te Haarlem. In dit multi-functionele pand beschikken wij over diverse ruimtes die geschikt zijn  voor grote groepen maar ook voor 1 op 1 gesprekken. De locatie beschikt over een restaurant, centrale receptie, gratis parkeren, wifi, sportschool en een kinderdagverblijf. Door de centrale ligging is het pand eenvoudig te bereiken via de A9. Aanreis tijd vanuit Schiphol/Amsterdam 25 minuten.

Neem contact op